Cercador

Tauler d'anuncis
Montbuicomerç

ContacteTots els establiments

Programa de formació i assessorament

programa de formacioFeu clic aquí per accedir al document complert

Presentació
La Diputació de Barcelona dona suport, a través del Servei de Comerç Urbà, a les polítiques locals
de comerç, amb la finalitat de potenciar i dinamitzar el comerç urbà per tal que la ciutadania
tingui al seu abast una oferta comercial variada i de qualitat. El comerç urbà és estratègic i cabdal
en la configuració de les ciutats i es constitueix com a factor clau en el desenvolupament
econòmic i local. El teixit comercial urbà dona forma als nostres municipis, estructurant pobles
i ciutats i els dona identitat pròpia, posant en valor les seves diferències en base a l’experiència
en la satisfacció de les necessitats i expectatives dels veïns i visitants. Un dels actius dels que
disposa el territori és l’artesania, un dels elements més arrelats als municipis i, s’entén que cal
posar en valor aquest aspecte de l’economia per valoritzar els nostres centres urbans i
incorporar-lo conceptualment a la dinamització comercial. Per altra banda, el sector artesanal
requereix d’un suport específic, ja que per les seves característiques, no és equiparable a cap
altre sector.
L’artesania local posa en valor el territori i el comerç urbà posa en valor l’artesania. El Servei
de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb 13 socis de l’àmbit públic i
privat, catalans i francesos, participa en un projecte transnacional que, amb el nom CCOP’ART té
per objecte Impulsar una estratègia compartida d’innovació i desenvolupament sostenible de
l’artesania artística.
Aquest projecte, desenvolupat a través del programa europeu POCTEFA, i liderat per la
Cambra Regional dels Oficis d’Occitània, té com a repte principal definir les pautes per fer un
territori turística i comercialment més atractiu gràcies a una oferta de qualitat i diversificada
dels oficis artístics, que comporti la solidesa econòmica d’aquestes empreses i la seva creativitat,
dinamisme i promoció col·lectiva.