Reparacions
MontbuicomerçMontbuicomerçMontbuicomerçMontbuicomerç

Ofertes del Sector

Tauler d'anuncis

ContacteTots els establiments

Cuidar i mantenir les finestres d’alumini

reparacions_tardor_2016

Gràcies a les excel·lents qualitats de l’alumini i dels seus acabats, lacats i anoditzats, les finestres i portes d’alumini són fàcils de mantenir en el temps. Aquí, et donem alguns consells per al correcte funcionament d’una finestra o porta d’alumini:

• Neteja de manera periòdica (no superior a l’any) tots els elements visibles de la finestra o porta, usant aigua temperada completament neta i fregant amb draps, preferentment de cotó.
• Mai utilitzis elements abrasius, punxants, tallants o similars per a la neteja, ni tampoc facis servir dissolvents ni detergents àcids o agressius. Si ho fas, poden sortir taques o ratlles, que seran molt difícils de treure.
• Després de la neteja, lubrica aquelles peces sotmeses a fricció com frontisses, fallebes, compassos, rails, etc.
• Els forats practicats a la part inferior del cèrcol, s’han de mantenir lliures evitant que s’obstrueixin, ja que han de facilitar l’evacuació de l’aigua recollida en la superfície de les finestres o portes.

Si vols que les teves finestres i portes d’alumini funcionin sempre correctament i es conservin durant la vida útil de l’edifici, tingues en compte aquestes accions:

Fer un control visual per tal de detectar qualsevol anomalia en els vidres.
Controlar visualment i mitjançant tacte, l’estat dels segellats. Aquests tenen una durada determinada, ja que poden ressecar i esquerdar-se, per la qual cosa haurem de reparar-los o substituir-los.
Supervisar els punts de trobada entre els materials per si hi hagués alguna anomalia.
Inspeccionar els elements practicables observant que el funcionament sigui correcte.
Observar que els perfils no hagin sofert danys per cops, fregaments o ratllades.
Revisar les juntes entre vidres i perfils.

Tot això ajudarà a que no hi hagi disminució en estanqueïtat, aïllament, permeabilitat, i altres característiques tècniques i estètiques de les finestres i portes d’alumini.