Flash. Estudi fotogràfic

1 foto a Flash V. Ma...
Val per una fotografia  15×20 a escollir del reportatge ...