Anatomia i cicle vital de les arnes

Com tots els insectes, les arnes tenen un cos amb tres parts principals: cap, tòrax i abdomen. Les arnes tenen tres parells de potes articulades al tòrax. Les arnes també es caracteritzen pels seus dos parells d'ales grans cobertes d'escates i per les peces bucals que formen una llarga trompeta per beure nèctar. Les arnes tenen ulls compostos i dues antenes.

Ull compost

Els ulls compostos estan formats per moltes lents hexagonals igual que altres ulls compostos d'insectes.

Metamorfosi d'una arna

Les arnes pateixen un procés de canvi total conegut com a metamorfosi. Aquest procés per als lepidòpters consta de quatre etapes de creixement i s'anomena Metamorfosi completa:

l'etapa final del cicle vital, en la qual l'adult es reproduirà i després morirà, havent començat. el cicle vital de nou amb la posta d'ous fèrtils.

Què mengen les arnes?

Les arnes tenen una llengua llarga i en forma de tub que utilitzen per xuclar el nèctar de les flors. També tenen una peça bucal especial anomenada probòscide, que els ajuda a beure el nèctar. Les erugues d'arnes mengen plantes, fulles i fibres naturals com la llana i el cotó.